Lees meer Ga naar product Lees meer Products class="post-1958 page type-page status-publish hentry"
template-fullwidth.php

Disclaimer voor www.euroring.com
Euroring BV (Kamer van Koophandel: 56661185), hierna te noemen Euroring, verleent u hierbij toegang tot www.euroring.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere content.
Euroring behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.euroring.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Euroring BV.

Beperkte aansprakelijkheid
Euroring spant zich in om de inhoud van www.euroring.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.euroring.com aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Euroring.
In het bijzonder is alle content op www.euroring.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.euroring.com opgenomen hyperlinks naar websites en/of diensten van derden kan Euroring nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
© Copyright Euroring BV, Hengelo (Nederland). Alle rechten voorbehouden.Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de content op deze website liggen bij Euroring en haar licentiegevers.
Druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook verspreiden en elk ander gebruik van deze content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Euroring.

Handelsmerk
Tenzij anders vermeld, alle handelsmerken op deze website worden beschermd door het merkenrecht in het voordeel van Euroring. Dit geldt met name voor merken, model benamingen, logo’s en emblemen.